پخش زنده و آرشیو رادیو

عدلیه

پنجشنبه 6 مرداد 1401 ساعت 12:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

عدلیه

مسابقه حقوقی جهت افزایش اطلاعات حقوقی مخاطبان

با حضور خانم مطهره مهرابی(تهیه كننده و آیتم ساز)، حمید عبیری (كارشناس مجری و طراح سوال)، علیرضا بختیاری(گوینده)، دكتر مهران خوش سلوك(داور مسابقه)، محمد مرادی(داور مسابقه)، حسینی(شركت كننده در مسابقه)، بابایی(شركت كننده در مسابقه)، رضایی(شركت كننده در مسابقه)، شكر دایی(شركت كننده در مسابقه)، علیرضا جمشیدی(شركت كننده در مسابقه) و علی مصفا(شركت كننده در مسابقه)

فهرست قطعات

یك مسابقه ی حقوقی حدودا یك ساعته، با ساختار شاد و با هدف آگاهی بخشی در زمینه ی حقوق عامه و برخی شاخه های تخصصی حقوق كه در عین سرگرمی مردم را با حقوق و تكالیف مدنی خود آشنا می كند كه افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم،بدون شك باعث كاهش دعاوی و كاهش اطاله ی پرونده های دادرسی می شود.