پخش زنده و آرشیو رادیو

عدلیه

پنجشنبه 2 تیر 1401 ساعت 12:00 به مدت 53 دقیقه

اطلاعات برنامه

عدلیه

مسابقه حقوقی جهت افزایش اطلاعات حقوقی مخاطبان

با حضور خانم مطهره مهرابی(تهیه كننده و آیتم ساز)، حمید عبیری (كارشناس مجری و راوی)، دكتر مهران خوش سلوك(داور مسابقه)، محمد مرادی(داور مسابقه)، علی حسنی(شركت كننده در مسابقه)، سید آیدین صدری(شركت كننده در مسابقه)، رضا احمدی(شركت كننده در مسابقه)، خانم مهناز سلامت جو(شركت كننده در مسابقه)، علیرضا جمشیدی(شركت كننده در مسابقه) و حمیدرضا صفاری(شركت كننده در مسابقه)

فهرست قطعات

یك مسابقه ی حقوقی حدودا یك ساعته، با ساختار شاد و با هدف آگاهی بخشی در زمینه ی حقوق عامه و برخی شاخه های تخصصی حقوق كه در عین سرگرمی مردم را با حقوق و تكالیف مدنی خود آشنا می كند كه افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم،بدون شك باعث كاهش دعاوی و كاهش اطاله ی پرونده های دادرسی می شود.