پخش زنده و آرشیو رادیو

تا همیشه با امام(ره)

شنبه 3 تیر 1402 ساعت 15:50 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

تا همیشه با امام(ره)

سخنرانی حضرت امام خمینی(ره)

رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

فهرست قطعات