پخش زنده و آرشیو رادیو

افق روشن

سه شنبه 18 بهمن 1401 ساعت 14:30 به مدت 52 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق روشن

بررسی رشد صادرات غیر نفتی در دهه پنجم انقلاب جمهوری اسلامی ایران

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، ساسان رئیسیان(كارشناس مجری)، دكتر بهمن صالحی جاوید(عضو هیئت رئیسه فدراسیون صادرات انرژی) و ارتباط تلفنی با دكتر مهرداد سیادت نسب(كارشناس مسائل اقتصادی، رایزن سابق بازرگانی و مشاور سابق ریاست سازمان توسعه و تجارت ایران) و مهندس رحمت الله خرمالی(مدیركل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت)

فهرست قطعات

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، حسین بهزادی فر(كارشناس مجری)