پخش زنده و آرشیو رادیو

افق روشن

دوشنبه 17 بهمن 1401 ساعت 14:30 به مدت 52 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق روشن

بررسی اقتصاد روستایی و عشایری در دهه پنجم انقلاب جمهوری اسلامی ایران

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، حسین بهزادی فر(كارشناس مجری)، دكتر سید وحید سعادت(معاون امور سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری) و دكتر داریوش نعمت اللهی(مدیركل دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران)

فهرست قطعات

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، حسین بهزادی فر(كارشناس مجری)