پخش زنده و آرشیو رادیو

1035

شنبه 24 دی 1401 ساعت 08:30 به مدت 26 دقیقه

اطلاعات برنامه

1035

مهاجرت از روستاها به شهرها

با حضور حسین سلطانی(تهیه كننده)، حسین رضا عباسی(كارشناس مجری)، خانم شاهچراغ(گزارشگر) و ارتباط تلفنی با رضا فیروز ارجمند(نماینده مجلس)، آیت الله رئیسی(رئیس جمهور)، مصطفی قربانی(كارمند بخشداری دامغان) و علیرضا عباسی(نایب رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس)

فهرست قطعات