پخش زنده و آرشیو رادیو

1035

دوشنبه 19 دی 1401 ساعت 08:30 به مدت 21 دقیقه

اطلاعات برنامه

1035

درآمدهای مالی بلاگرها و ضرورت نظارت بر آنها

با حضور خانم فاطمه ربانی(تهیه كننده، آیتم ساز و گزارشگر)، محمدرضا فاضلی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر سید ابوالحسن فیروزآبادی(دبیر شورای عالی فضای مجازی)، دكتر كوروش محمدی(رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران)، دكتر حسن انتظاری(عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی)، دكتر مهدی صرامی(كارشناس فضای مجازی) و دكتر سینا تفنگچی(كارشناس علوم ارتباطات رسانه)

فهرست قطعات