پخش زنده و آرشیو رادیو

افق روشن

چهارشنبه 19 بهمن 1401 ساعت 14:30 به مدت 51 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق روشن

بررسی وضعیت حوزه صنعت و فناوری به عنوان رشد اقتصادی در دهه پنجم انقلاب جمهوری اسلامی ایران

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، ساسان رئیسیان(كارشناس مجری)، دكتر سید احمد قاسمی(كارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران)، مهندس آرمان خالقی(عضو خانه صنعت و معدن ایران و عضو اتاق بازرگانی) و ارتباط تلفنی با سید جواد حسینی كیا(عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس)

فهرست قطعات

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، حسین بهزادی فر(كارشناس مجری)