پخش زنده و آرشیو رادیو

نشید ظفر

جمعه 25 فروردین 1402 ساعت 09:00 به مدت 150 دقیقه

اطلاعات برنامه

نشید ظفر

بازتاب و پوشش راهپیمایی روز قدس

با حضور فریدون ماهر(تهیه كننده)، مصطفی صادقی(مجری)، ناصر ابوشریف(نماینده جنبش حماس در ایران)، نوید كمالی(كارشناس مسائل منطقه)، مجتبی جلال زاده(كارشناس مسائل منطقه) و ارتباط تلفنی با علیرضا اشراقی(كارشناس غرب آسیا)

فهرست قطعات