پخش زنده و آرشیو رادیو

1035

یکشنبه 25 دی 1401 ساعت 08:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

1035

مهاجرت از روستاها به شهرها

با حضور حسین سلطانی(تهیه كننده)، حسین رضا عباسی(كارشناس مجری)، خانم شاهچراغ(گزارشگر) و ارتباط تلفنی با دكتر حجت الله ورمزریاری بیان(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و سید وحید سعادت(معاون سرمایه گذاری ریاست جمهوری)

فهرست قطعات