پخش زنده و آرشیو رادیو

1035

دوشنبه 22 اسفند 1401 ساعت 08:30 به مدت 23 دقیقه

اطلاعات برنامه

1035

تولید واكسنهای ایرانی كرونا

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده و گزارشگر) و سید محمد موسی كاظمی(گوینده)

فهرست قطعات