پخش زنده و آرشیو رادیو

گذر 43

دوشنبه 3 مهر 1402 ساعت 10:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

گذر 43

رسالت زنان در تبیین و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، خانم رضیه صراطی(پیشكسوت و فعال در حجوزه دفاع مقدس و خواهر آزاده رضا صراطی)، خانم مریم مطهری راد(نویسنده حوزه دفاع مقدس) و خانم مرضیه مینایی پور(استاد دانشگاه، شیعه شناس و مبلغ فرهنگی داخلی و برون مرزی)

فهرست قطعات