پخش زنده و آرشیو رادیو

گذر 43

پنجشنبه 6 مهر 1402 ساعت 11:00 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

گذر 43

رسالت زنان در تبیین و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، خانم محدث تك فلاح(كارشناس مجری)، خانم هدیه غبیشی(پیشكسوت حوزه دفاع مقدس و همسر سردار شهید سیاح طاهری)، خانم مریم عباسی جعفری(نویسنده حوزه دفاع مقدس) و خانم دكتر زهرا میرزایی(دكترای مطالعات زنان و مبلغ فرهنگی در عرصه دفاع مقدس)

فهرست قطعات