پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی اقتصادی

چهارشنبه 1 آذر 1402 ساعت 14:30 به مدت 68 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی اقتصادی

نقش بانكداری دیجیتال در توسعه ملی

با حضور حسین روزبهانی(تهیه كننده)، علی مسعودی(كارشناس مجری)، دكتر حمیدرضا احمدیان(كارشناس اقتصادی و پولی و بانكی)، دكتر ایمان زنگنه(كارشناس اقتصادی و پولی و بانكی) و ارتباط تلفنی با دكتر حمید بناییان(دبیر كمیسیون معاونین فناوری اطلاعات بانك ها در كانون بانك ها و موسسات خصوصی) و طهماسب مظاهری(رئیس كل اسبق بانك مركزی)

فهرست قطعات

بنابراین، اقتصاد بی تردید یكی از مهم ترین موضوعاتی است كه در تمام سطوح جامعه، تا انتهایی ترین لایه های آن را از حیث تاثیرات معیشتی و ساختار اجتماعی، تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این روست كه رادیو گفت و گو با طراحی برنامه ای با عنوان «گفت و گوی اقتصادی» پرداختن به موضوعات این عرصه را با میزان تاثیر گذاری بر تمام سطوح، كه از درجه حساسیت خاصی برخوردار است مورد توجه قرار داده است. «گفت و گوی اقتصادی» با هدف تقویت رویكرد عقلانیت، ارائه گفت و گو های چالشی و مناظره ای را در حوزه اقتصاد با توجه به سه اصل نقد، تبیین و ارائه راهكار در دستور كار خود قرار داده است تا با اقامه ادله به راهكاری مناسب دست یابد. این برنامه همچنین به اصل عینیت بخشی به موضوع به منظور رسیدن به فهمی مشترك در حوزه مخاطب توجه داشته و به امر«پاسخ به چرایی تصمیمات مسئولان» به عنوان منشاء ا