پخش زنده و آرشیو رادیو

عصر جام جم

چهارشنبه 27 دی 1402 ساعت 14:30 به مدت 89 دقیقه

اطلاعات برنامه

عصر جام جم

اهمیت حضور احزاب و تشكلهای سیاسی در انتخابات 11 اسفند

با حضور فریدون ماهر(تهیه كننده)، مصطفی صادقی(كارشناس مجری)، سید شهاب الدین صدر(رئیس ستاد انتخابات شورای وحدت اصولگرایان) و اسماعیل گرامی مقدم(قائم مقام دبیركل حزب اعتماد ملی)

فهرست قطعات