پخش زنده و آرشیو رادیو

عصر جام جم

سه شنبه 17 بهمن 1402 ساعت 14:30 به مدت 89 دقیقه

اطلاعات برنامه

عصر جام جم

اهمیت حضور احزاب و گروه های سیاسی در انتخابات 11 اسفند

با حضور فریدون ماهر(تهیه كننده)، مصطفی صادقی(كارشناس مجری)، خانم سودابه رادفر(فعال سیاسی اصلاح طلب) و خانم فاطمه شجاعی(فعال سیاسی اصولگرا)

فهرست قطعات