پخش زنده و آرشیو رادیو

رهنما

یکشنبه 22 بهمن 1402 ساعت 13:00 به مدت 47 دقیقه

اطلاعات برنامه

رهنما

مادری و زن در طراز انقلاب اسلامی

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، حسین پیرحیاتی(كارشناس مجری)، دكترزهرا نجفی(روانشناس و پژوهشگر حوزه زنان)، اكرم حیدری(فعال حوزه فرهنگ)، دكتر معصومه حسینی تبار(استاد حوزه و دانشگاه) و خانم دكتر وطن خواه(پژوهشگر حوزه زنان)

فهرست قطعات