پخش زنده و آرشیو رادیو

عصر جام جم

دوشنبه 23 بهمن 1402 ساعت 13:00 به مدت 81 دقیقه

اطلاعات برنامه

عصر جام جم

اهمیت حضور احزاب و گروه های سیاسی در انتخابات 11 اسفند

با حضور فریدون ماهر(تهیه كننده)، مصطفی صادقی(كارشناس مجری)، محمد عطریانفر(عضو شورای مركزی حزب كارگزاران سازندگی ایران) و سید مصطفی آقا میرسلیم(رئیس شورای مركزی حزب موتلفه اسلامی)

فهرست قطعات