پخش زنده و آرشیو رادیو

بهرستان

پنجشنبه 26 بهمن 1402 ساعت 17:00 به مدت 51 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهرستان

شیوه مطالبه گری مردمی و عملكرد مجلس

با حضور رقیه زهرا پرندآور(تهیه كننده)، محمدرضا اشراقی(كارشناس مجری)، حمید فعلی(پژوهشگر حقوق عمومی مركز پژوهش هاس مجلس) و محدثه اخوان قدس(مشاور امور راهبردی معاونت بانوان قرارگاه خاتم الاوصیا)

فهرست قطعات