پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران همدل

جمعه 10 فروردین 1403 ساعت 08:00 به مدت 18 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایران همدل

فرهنگ ها و اشتراكات و آداب وحدت و همدلی در اقوام مختلف سیستان و بلوچستان

با حضور حسین روزبهانی(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)، مجید میرزایی (نویسنده)، ارتباط تلفنی با سعید رئیسی(پژوهشگر و كارشناس گردشگری استان سیستان و بلوچستان) و غلامرضا جلال زایی(مدیر پایگاه های ثبت جهانی كاروانسراهای ایرانی میراث فرهنگی)

فهرست قطعات