پخش زنده و آرشیو رادیو

پا به پای بهار

یکشنبه 12 فروردین 1403 ساعت 15:30 به مدت 149 دقیقه

اطلاعات برنامه

پا به پای بهار

مجله فرهنگی و اجتماعی نوروز

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، محمد فیروزی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با امین خرمی(گزارشگر و كارشناس فرهنگی)، حامد بخشی(استاد دانشگاه و مشاور خانواده)، سیاوش محبی(جانشین پلیس راهور ناجا)، الهام قاسمی(خبرنگار حوزه كتاب)، حسن هانی زاده(كارشناس مسائل سیاسی)، سیدهادی سیدافقهی(استاد دانشگاه و كارشناس مسائل خاورمیانه)، سعید درویش(مدیر مسئول فردا رسانه)، محمد اسماعیل یعقوب زاده(مدیر امامزاده محمد و سید ابراهیم شهرستان فردوس) و طاهره شاهچراغ(خبرنگار نمایشگاه قرآن)

فهرست قطعات

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، محمد فیروزی(كارشناس مجری)