پخش زنده و آرشیو رادیو

افق نو

سه شنبه 7 فروردین 1403 ساعت 14:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق نو

كشف روایت های پنهان و نادیده گرفته شده در خبرها

با حضور محمدرضا زمانی(تهیه كننده)، مرتضی خوشكام(كارشناس مجری)، سارا اكبری(گزارشگر) و دكتر نیره آزادی(مدرس و عضو انجمن ملی سواد رسانه ای ایران)

فهرست قطعات

با حضور محمدرضا زمانی(تهیه كننده)، مرتضی خوشكام(كارشناس مجری)، سارا اكبری(گزارشگر)