پخش زنده و آرشیو رادیو

پا به پای بهار

دوشنبه 13 فروردین 1403 ساعت 15:30 به مدت 149 دقیقه

اطلاعات برنامه

پا به پای بهار

مجله فرهنگی و اجتماعی نوروز

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، محمد فیروزی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با امین خرمی(گزارشگر و كارشناس فرهنگی)، محمد نوروزپور(مدیركل بقاع متبركه و اماكن مذهبی)، حامد بخشی(استاد دانشگاه و مشاور خانواده)، صفی الله ملكی(جامعه شناس و استاد دانشگاه)، طاهره شاهچراغ(خبرنگار نمایشگاه قرآن) و سعید درویش(مدیر مسئول فردا رسانه)

فهرست قطعات

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، محمد فیروزی(كارشناس مجری)