پخش زنده و آرشیو رادیو

گفتگوی بهاری

پنجشنبه 9 فروردین 1403 ساعت 09:00 به مدت 175 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفتگوی بهاری

مجله صبحگاهی ویژه نوروز

با حضور معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)،فیروزه آدابی(كارشناس مجری)، محدثه كاظمی(آیتم ساز و نویسنده)، ارتباط تلفنی با مصطفی دایی(گزارشگر كوهنوردی)، یاسمینا نیك سیما(گزارشگر پزشكی)، محمد فیروزی(گزارشگر خبرهای اقتصادی)، خانم گودرزی(كارشناس هواشناسی)، سرهنگ شیرانی(رئیس مركز ترافیك پلیس راهور)، دكتر علی انجعی(متخصص جراحی)، دكتر حسین محمودی اصل(كارشناس اقتصادی)، مهندی محمد حسن شمس فرد(خیر مدرسه ساز)، احمد دستمالچیان(از سفرای سابق ایران در غرب آسیا و كارشناس مسائل سیاسی) و حجت الاسلام سید محمد سیدیان(كارشناس مذهبی)

فهرست قطعات