پخش زنده و آرشیو رادیو

قطره ای از دریا

یکشنبه 19 فروردین 1403 ساعت 06:05 به مدت 19 دقیقه

اطلاعات برنامه

قطره ای از دریا

جایگاه و كاركرد مشورت و استخاره از منظر امام علی علیه السلام

با حضور طباطبایی(تهیه كننده و گوینده) و دكتر روح الله رجبی پور (پژوهشگر پژوهشكده كلام از پژوهشگاه قرآن و حدیث)

فهرست قطعات