پخش زنده و آرشیو رادیو

قطره ای از دریا

چهارشنبه 22 فروردین 1403 ساعت 06:05 به مدت 19 دقیقه

اطلاعات برنامه

قطره ای از دریا

صله رحم و رابطه آن با كاهش اضطراب اجتماعی از منظر امام علی علیه السلام

با حضور طباطبایی(تهیه كننده و گوینده) و دكتر علی ارمغان (كارشناس و پژوهشگر ادبیات اجتماعی)

فهرست قطعات