پخش زنده و آرشیو رادیو

بر بال سخن

جمعه 7 اردیبهشت 1403 ساعت 08:30 به مدت 26 دقیقه

اطلاعات برنامه

بر بال سخن

سخنرانی امام خمینی(ره)، قیام قرآنی و اسلام

با حضور ابراهیم اسلامی(تهیه كننده)

فهرست قطعات