پخش زنده و آرشیو رادیو

بر بال سخن

جمعه 14 اردیبهشت 1403 ساعت 08:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

بر بال سخن

سخنرانی امام خمینی(ره)، خودبینی و خودخواهی ریشه مفاسد عالم

با حضور ابراهیم اسلامی(تهیه كننده)

فهرست قطعات