پخش زنده و آرشیو رادیو

بر بال سخن

دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 ساعت 18:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

بر بال سخن

سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با كارگزاران حج

با حضور حسین ماكنعلی(تهیه كننده) و خانم كرمی(گوینده)

فهرست قطعات