پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران سربلند

جمعه 21 اردیبهشت 1403 ساعت 08:00 به مدت 235 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایران سربلند

ویژه برنامه دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی

با حضور بهزاد محمودزاده(تهیه كننده)، رضا فرخی(كارشناس مجری)، امیرحسین جوانشیر (كارشناس سیاسی و رسانه)، هادی طباطبایی (معاون سیاسی امنیتی خراسان رضوی)، محسن اسلامی (سخنگوی ستاد انتخابات كشور)، علیرضا قاسمی (استاندار همدان)، هاتف الرحمن صالحی (كارشناس سیاسی)، حسین شریعتمداری (مدیرمسئول روزنامه كیهان)، علی رشیدی (گزارشگر مستقر در وزارت كشور)، گیتی محمدی (گزارشگر مسجد لرزاده)، عباس رسول آبادی (گزارشگر گلستان)، عباس سنجری (گزارشگر مستقر در شورای نگهبان)، نوید دانشور (گزارشگر تهران)، حسن رضانیا (معاون سیاسی امنیتی همدان)، محمدصادق كوشكی (كارشناس سیاسی)، حسین كاشانی پور (كارشناس سیاسی)، احسان یاوری (معاون سیاسی امنیتی لرستان)، مجتبی عبدالهی( استاندار البرز)، امین الله زمانی (مدیركل انتخابات شورای نگهبان)، بهروز سرگزی (گزارشگر همدان)، سمیه نجفی( گزارشگر تهران)، سامان اعتباری (گزارشگر لرستان)، معصومه احمدی (گزارشگر البرز)، ابوطالب شفقت( استاندار لرستان)، آل داود (كارشناس سیاسی)، دكتر صادقی (عضو شورای نگهبان)، حسین ظفری( كارشناس رسانه)، قزل سفلی (معاون سیاسی امنیتی فارس)، علی مهاجر (معاون سیااسی امنیتی گلستان)، طیبه زارع (گزارشگر فارس) و مریم سربخشیان (گزارشگر تبریز)

فهرست قطعات