پخش زنده و آرشیو رادیو

پارلمان

چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 ساعت 17:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

پارلمان

بررسی زمینه های شكل گیری مجلس و واكاوی حوادث و تحولات انتخابات مجلس

با حضور حسین قهرمانی(تنظیم كننده)

فهرست قطعات

با حضور ماهر(تهیه كننده) و طاهری(گوینده)