پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران سربلند

جمعه 21 اردیبهشت 1403 ساعت 16:00 به مدت 193 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایران سربلند

ویژه برنامه دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی

با حضور حسین ماكنعلی(تهیه كننده)، حمید عبیری(كارشناس مجری)، محسن اسلامی(سخنگوی ستاد انتخابالت كشور)/هادی ثروتی(كارشناس سیاسی)/موسی سلیمی(دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی)/یاسر برخورداری(كارشناس سیاسی)/سولماز ملكی(گزارشگر مركز اردبیل)/علی رمضانی(فرماندار شهرستان كرج)تراب محمدی(معاون ساسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی )/احسان یاوری(معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان)/ابوذر یاسری(كارشناس سیاسی)/سمیه رنجكش(گزارشگر تهران)/آ.جلال(گزارشگر مركز اصفهان)/طباطبایی(معاون سیاسی امنیتی خراسان رضوی)/اصغر ایمانی(كارشناس سیاسی)/اسماعیلی(فرماندار شهر ملایر)/احسان مرادی(گزارشگر كرمانشاه)/علی مهاجر(رئیس ستاد انتخابات گلستان)/ابوالفضل رفیعی(رئیس ستاد انتخابات زنجان)/محسن اسلامی(سخنگوی ستاد انتخابات كشور)/سامان اعتباری(گزارشگر لرستان)/سمیه رنجكش(گزارشگر تهران)/علی رشیدی(گزارشگر مستقر در وزارت كشور)/موسی سلیمی(دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی)/علیرضا محمدی(گزارشگر مستقر در وزارت كشور)/عباس رسول آبادی(گزارشگر استان گلستان)/علیرضا محمدی(گزارشگر مستقر در وزارت كشور)/حسین كنعانی مقدم(كارشناس سیاسی)/مسعود بصیری(كارشناس سیاسی)

فهرست قطعات