پخش زنده و آرشیو رادیو

در جریان باشید

چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 ساعت 13:25 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

در جریان باشید

افزایش سواد رسانه ای

با حضور نوشین رهگذر(تهیه كننده)، سعید بارانی(گوینده) و دكتر معصومه نصیری(كارشناس سواد رسانه ای)

فهرست قطعات