پخش زنده و آرشیو رادیو

عقیق

یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 ساعت 15:40 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

عقیق

ویژه عفاف و حجاب

با حضور خانم پورمند(تهیه كننده و گوینده) و طاهره زرنگار(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، كارشناس و مشاور خانواده)

فهرست قطعات