پخش زنده و آرشیو رادیو

عقیق

شنبه 5 خرداد 1403 ساعت 15:40 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

عقیق

ویژه عفاف و حجاب

با حضور خانم پورمند(تهیه كننده و گوینده) و راضیه هداوند(فارغ التحصیل طراحی دانشگاه هنر)

فهرست قطعات