پخش زنده و آرشیو رادیو

عقیق

دوشنبه 7 خرداد 1403 ساعت 15:40 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

عقیق

ویژه عفاف و حجاب

با حضور خانم پورمند(تهیه كننده و گوینده) و شیوا مقدم(دكترای مدیریت فرهنگی، استاد دانشگاه و مدیر مجموعه فرهنگی)

فهرست قطعات