پخش زنده و آرشیو رادیو

عقیق

سه شنبه 8 خرداد 1403 ساعت 15:40 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

عقیق

ویژه عفاف و حجاب

با حضور خانم پورمند(تهیه كننده و گوینده) و مهری طالبی دارستانی(مدرس حوزه)

فهرست قطعات