پخش زنده و آرشیو رادیو

بدون خط خوردگی

سه شنبه 8 خرداد 1403 ساعت 19:00 به مدت 31 دقیقه

اطلاعات برنامه

بدون خط خوردگی

با حضور حسین ماكنعلی(تهیه كننده)، رضا فرخی(كارشناس مجری)

فهرست قطعات

به طور كلی در شكل گیری و وقوع رویداد های و تحولات سیاسی و اجتماعی ، متغییرهایی وجود دارند كه معمولا از مقابل چشم مخاطبان دور می مانند. برنامه بدون خط خوردگی سعی دارد در حد خود با حضور كارشناسان نخبه از طیفهای مختلف فكری و همچنین مسئولین مربوطه با پرداختن به پدیده ها و رویدادهای روز سیاسی و اجتماعی، با هدف شناسایی كشف روابط بین اجزا و عناصر موثر در وقوع آنها ، و شرایط را برای رسیدن به تحلیلی درست و واقع بینانه فراهم آورد.