پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 30 خرداد 1398
13:30

بهتر است بدانیم

خطرات شنا در دریا
پوریا قصری(نجات غریق)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:55

راه امام كلام امام

14:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

14:45

میان برنامه(زنده)

14:50

صفحه من

15:0

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی شنوندگان
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+

15:25

زیر گنبد طلا

15:40

سبزینه

اهمیت نهال سالم و عوامل موثر در تولید آن- تقویت و توسعه بانك ژن گونه های ارزشمند گیاهی
دكتر عبدالرضا كاوند(معاون تحقیقات موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال كشور) و سیامك اشكریز(محقق)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:0

خیابان ایران

چتر- ایثارگری های دیروز، چتری است كه در سایه آن امروز امنیت داریم. روایت كسانی كه برای حمایت از مردم مثل چتر بالای سر كشور بودند.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:25

میان برنامه(زنده)

16:30

رویای آندلس(تكرار)

نقد و بررسی سند 2030 و راهكارهای ایران برای حذف نقاط آسیب زا
پژمان فر(از كمیسیون فرهنگی مجلس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:55

میان برنامه(زنده)

17:0

خبر(زنده)

17:10

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:55

میان برنامه(زنده)

18:0

گلچین كوی نشاط

برنامه طنز نمایشی با حضور بازیگران در بخش های: آقای انتقال، قرضی و بانو، مدرسه نشاط، مسابقه نشاط، جمال و شهین، نمكی، نانوایی، شیرین و فرهاد و .... با مضامین ورزش پهلوانی، قراردادهای میلیونی فوتبال، ورزش در محله، ورزش های تیمی، ورزش بانوان و ... كه به موضوع ورزش می پردازد.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

18:50

راه رستگاران

18:55

میان برنامه(زنده)

19:0

خبر(زنده)

19:5

پارك ساعی

برنامه ای با طرحی نو كه فرصت برنامه سازی را به مخاطبین داده و شنوندگان رادیو ایران میزبان هنرمندان هستند. در این برنامه موقعیت های خاصی با محتوای سرگرمی برای مهمان ایجاد می شود. موضوع این هفته: تابستان و اوقات فراغت
برنامه شامل بخش های: كباب با نقطه اضافی، مصاحبه، ترفندون، آیتم پرنده، مش مسلم، خبردار، مصاحبه با هنرمندان، گزارش، رادیو پارك، تله صدا، گردشگری و..... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:0

تالار آینه(تكرار)

20:15

میان برنامه(زنده)

20:25

صدا كن مرا

برنامه اذانگاهی مغرب- اذان مغرب: 20:44، موذن: استاد كریم منصوری
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:50

میان برنامه(زنده)

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

راهی به آبادی

بررسی مسائل روستا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

21:55

میان برنامه(زنده)

22:0

خبر(زنده)

22:5

عندلیب

موسیقی اصیل ایرانی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:55

میان برنامه(زنده)

23:0

خبر(زنده)

23:5

نگاه مهر- دعای كمیل

دعای كمیل
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+