پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 27 مرداد 1398
7:10

ادامه سلام صبح بخیر

برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

8:0

خبر(زنده)

8:15

پیك بامدادی

تحلیل و تفسیر خبر
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

8:35

میان برنامه(زنده)

8:40

روی خط ورزش

بررسی رویدادهای ورزشی ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

9:0

خانه و خانواده

راه های برطرف كردن اختلافات
خانم دكتر مهدیه اسدی مقدم(روان شناس بالینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

10:0

صفحه من

10:15

میان برنامه(زنده)

10:20

نمودار

اقتصاد روستایی و وام ازدواج با یك ضامن
مهندس معراجی(معاون رئیس جمهور در بخش برنامه ریزی و امور اجرایی معاونت روستایی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

11:0

خبر(زنده)

11:15

رهاورد

فناوری تولید حسگرهای شناسایی- خودروهای آلاینده هوا- درمان شكستگی فك و صورت
سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات) و دكتر پوردانش(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

11:40

میان برنامه(زنده)

11:45

جارچی

11:55

میزبان

نقش انرژی های تجدید پذیر در محیط زیست
رضا صمدی(مدیر كل دفتر مطالعات زیست محیطی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

12:35

میان برنامه(زنده)

12:40

به افق آفتاب

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 13:08، موذن: شهید حسن دانش
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:25

صفحه من

13:30

پلاك 8

پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع حرم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:55

راه امام كلام امام

14:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

14:45

میان برنامه(زنده)

15:0

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی شنوندگان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:25

میان برنامه(زنده)

15:30

جهان سیاست

مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:55

میان برنامه(زنده)

16:0

كافه هنر

معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- رویداد های روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن
خانم شیما شریفی(عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:40

سیاره آبی

آب مجازی چیست؟
مهندس حاجی مرادی(پژوهشگر حوزه آب)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:0

خبر(زنده)

17:10

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:55

راه رستگاران

18:0

مسابقه یك، دو، صدا

مرحله اول مسابقه یك دو صدا شامل بخش های لطیفه خوانی و حالت نمایشی
داوران: علی سلیمانی، لاله صبوری، عباس محبی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

18:40

صفحه من

18:55

نشانی

19:0

خبر(زنده)

19:5

ایرانشهر- صدا كن مرا

اگه چراغ جادو داشته باشید، چیكار می كنید؟ اذان: 20:10، موذن: مرحوم شیخ محمد هلباوی
آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:50

میان برنامه(زنده)

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

نیشدارو

22:0

خبر

22:5

تالار آئینه

22:20

میان برنامه(زنده)

22:30

قصه شب- قسمت دوم

22:45

دیروزنامه

22:55

میان برنامه(زنده)

23:0

خبر(زنده)

23:5

عندلیب(تكرار)

موسیقی اصیل ایرانی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)