پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 1 مرداد 1398
3:44

میان برنامه

3:48

تلاوت آقای حسین كرمی

3:55

میان برنامه

3:58

تلاوت استاد محمد بسیونی

4:0

میان برنامه

4:1

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های انسان آیات 1-26 و قدر
اذان صبح: 04:25

4:34

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره اسراء آیات 1-30

5:2

میان برنامه

5:5

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره طه آیات 1-47

5:31

میان برنامه

5:35

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

5:47

تلاوت استاد محمد عباسی

5:58

میان برنامه

6:6

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره های طور آیات 48-آخر و نجم

6:40

میان برنامه

6:41

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره یوسف آیات 1-22

7:15

میان برنامه

7:17

تلاوت استاد قاسم رضیعی

7:31

میان برنامه

7:34

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های شوری آیات 52-آخر، واقعه آیات 1-40 و شرح

8:5

میان برنامه

8:7

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره های انبیاء آیات 101-آخر، تین و علق آیات 1-8

8:25

میان برنامه

8:27

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره های ق آیات 31-آخر و حاقه آیات 1-12

8:56

میان برنامه

8:59

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های فرقان آیات 53-76، ضحی، شرح، تین و علق آیات 1-8

9:55

میان برنامه

10:0

تلاوت آقای حسین فردی

10:15

میان برنامه

10:17

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره های واقعه و علق آیات 1-5

10:46

میان برنامه

10:50

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

11:5

میان برنامه

11:7

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره طه آیات 1-47

11:36

میان برنامه

11:39

تلاوت آقای مهدی عادلی

11:54

میان برنامه

12:7

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های بقره آیات 183-186 و علق آیات 1-14

12:23

میان برنامه

12:26

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های محمد(ص) آیات 33-آخر و فتح آیات 1-16

12:55

میان برنامه

12:58

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره شعراء آیات 10-33
اذان ظهر: 13:11

13:20

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های رحمن و واقعه آیات 1-12

13:48

میان برنامه

13:51

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های روم آیات 11-27 و حمد

14:15

میان برنامه

14:18

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره های جمعه، ماعون و كوثر

14:36

میان برنامه

14:40

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره ابراهیم (ع) آیات 23-آخر

15:36

میان برنامه

15:40

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره فصلت آیات 30-47

16:25

میان برنامه

16:28

تلاوت آقای سیدجواد حسینی

سوره های هود (ع) آیات 36-49 و كوثر

17:0

میان برنامه

17:3

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره نور آیات 35-51

17:34

میان برنامه

17:36

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره فاطر آیات 1-26

17:58

میان برنامه

18:13

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های منافقون و تغابن

18:45

میان برنامه

18:47

تلاوت آقای امین پویا

19:0

میان برنامه

19:1

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره نمل آیات 15-31

19:46

میان برنامه

19:50

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های توبه آیات 36-41 و علق

20:11

میان برنامه

20:14

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره نساء آیات 11-18
اذان مغرب: 20:36

20:46

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های زمر آیات 61-70، قریش، كوثر و نصر

21:13

میان برنامه

21:16

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره نمل آیات 15-44

22:12

میان برنامه

22:16

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره ابراهیم آیات 23-34

22:40

میان برنامه

22:43

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره اسراء آیات 23-39

23:6

میان برنامه

23:9

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره های مدثر و قیامه

23:30

میان برنامه

23:33

تلاوت استاد عبدالحق قاضی

سوره كهف آیات 13-28

23:55

میان برنامه