پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 12 آذر 1400
20:52

میان برنامه

20:55

در كوچه باغ واژه ها

20:58

میان برنامه

21:0

گفت و گوی علمی(تكرار)

نقش و اثر شركتهای دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی و پیشرفت كشور
با حضور سید محمد احمدی(تهیه كننده)، امیر جبلّی(كارشناس مجری)، دكتر مسعود مسیح تهرانی(عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیئت مدیره انجمن علمی هوای پاك ایران)، دكتر حسین نیاوند(پژوهشگر و مدرس دانشگاه) و ارتباط تلفنی با دكتر سید سعید منجم زاده(معاون حمایت از شركتهای دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

21:54

میان برنامه

22:0

با من قدم بزن

تاریخ علم در ایران، تاسیس شركت چاپ كتابهای درسی- تاریخ تمدن انسانی- تاریخ سفرنامه ماركوپولو- تاریخ فلسفه- تاریخچه توسعه مدیریت- تاریخ ایران باستان
با حضور خانم سیما غفاری مقدسی(تهیه كننده و آیتم ساز)، فرامرز علیخانی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه نصرآبادی(گوینده)، خانم مهری زارع مویدی(آیتم ساز)، استاد اسفندیار معتمدی(نویسنده و پژوهشگر و مورخ علم در ایران)، آرش امجدی(كارشناس ارشد ایران شناسی، پژوهشگر تاریخ و ایران شناس)، جواد شریفی(پژوهشگر، منتقد و نویسنده ادبیات)، حسن منصوبی(پژوهشگر فلسفه علم و تاریخ اندیشه ها)، امیر جبلی(پژوهشگر و مدرس دانشگاه) و مهدی فكری(كارشناس تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران)

23:48

میان برنامه

23:50

گفتگوی من با من

23:59

میان برنامه