پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 4 تیر 1398
12:0

رویداد

صعود ایران در عرصه دانش و فناوری، دانشمندان ایرانی رتبه نخست هوا فضا در آسیای غربی بر اساس جدیدترین رتبه بندی سایمكو- علل عدم تحقق هدف گذاری های انجام شده دولت در حوزه اشتغال و بایسته های آن- اهداف تحریم های جدید آمریكا ضد ایران- سردرگمی بیچارگی و ناتوانی آمریكا در مواجهه موثر با ایران- ویژه هفته قوه قضاییه، راهكارهای احیای حقوق عامه و تامین حقوق شهروندی
با حضور موسوی(تهیه كننده)، خانم حسنی دخت(كارشناس مجری)، دكتر فتح الله امی(رئیس پژوهشگاه هوا و فضا وزارت علوم تحقیقات)، دكتر غلامرضا كاتب(رئیس فراكسیون تولید و اشتغال مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس)، دكتر ابوالفضل رضوی(معاون سابق توسعه روستایی ریاست جمهوری و كارشناس)، دكتر محمود دهقان(كارشناس مسائل بین الملل)، دكتر ابوالفضل حسن بیگی(عضو كمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس) و دكتر رضا سوری(مدیر فرهنگ عمومی حقوقی معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران)

20:51

ادامه گفت و گوی فرهنگی

21:0

گفت و گوی علمی

نانو داروها
با حضور احمدی(تهیه كننده)، زارع(كارشناس مجری)، دكتر هادی احمدی(عضو كارگروه اقتصاد انجمن داروسازی ایران)، خانم دكتر فرناز میرزازاده(دكترای تخصصی Phd داروسازی صنعتی و عضو مركز تحقیقات نانو داروی دانشگاه علوم پزشكی تهران) و مهندس محسن دوستكام(عضو ستاد فناوری نانو در معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری)

21:55

میان برنامه

22:0

حجره

امكان ایجاد بیش از یك میلیون شغل جدید در كشور در بخش خدمات بدون سرمایه گذاری جدید و تنها با رفع انحصار از 4 عنوان شغلی وكالت سردفتری پزشكی و دندانپزشكی
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، فروزنده شهركی(كارشناس مجری)، دكتر احمد محمدی(حقوقدان و رای اول جامعه وكلای كشور در انجمن آیین دادرسی مدنی ایران و عضو هیئت مدیره و عضو هیئت اختیار و كمیسیون آموزش كانون وكلای دادگستری)، دكتر قاسم صادقی(رئیس اداره امور دندانپزشكی وزارت بهداشت)، دكتر حسن شرقی(كارشناس اقتصاد سلامت)، دكتر داریوش چیوایی(عضو پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حكمت) و كیومرث عزتی پور(استاد دانشگاه و وكیل دادگستری)