پخش زنده و آرشیو رادیو

خانه و خانواده

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60


افزایش آگاهی خانواده ها پرورش نسل آینده و تشكیل خانواده های با دوام

افزایش آگاهی خانواده ها در جهت چگونگی حفظ خانواده، پرورش نسل آینده و تشكیل خانواده های با دوام ارتقای انگیزه خانواده‌ها برای كمك جستن از آموزه‌های دینی برای بقا و رشد خانواده گسترش آگاهی شنوندگان نسبت به مشكلات زندگی كسانی كه در زندگی خانواده دچار جدایی و از هم گسستگی شده اند. نمایش توان انسان در مبارزه با مشكلات و سختی‌ها در صحبت با كسانی كه در شرایط سخت خاصی توانسته‌اند موفق باشند و خوشبختی خود را به دست آورند.