پخش زنده و آرشیو رادیو

رهاورد

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه


رهاورد مجله ای رادیویی با موضوع علمی است كه در صفحات آن نكات شنیدنی علمی یا پزشكی ، مانند نانو و فضای مجازی ، دانش بنیان ، پزشكی و تغذیه مطرح می شود.