پخش زنده و آرشیو رادیو

شب بخیر كوچولو

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:35 تا 21:45 به مدت 10 دقیقه


ترویج فرهنگ قصه‌گویی برای كودكان در بین والدین/ ارتقاء آگاهی كودكان در خصوص مسایل و مناسبتهای روز از طریق آموزش غیرمستقیم / ترویج مفاهیم اخلاقی ودینی از طریق قصه

ترویج فرهنگ قصه‌گویی برای كودكان در بین والدین ترویج مفاهیم اخلاقی ودینی از طریق قصه و نهادینه كردن این مفاهیم در كودكان بصورت غیرمستقیم ارتقاء آگاهی كودكان در خصوص چگونگی برقراری روابط اجتماعی تقویت شادابی و روحیه كودكان از طریق گفتن قصه‌های شاد و امیدبخش