پخش زنده و آرشیو رادیو

به امید دیدار

جمعه از ساعت 8:00 به مدت 30 دقیقه


مستندی روایی، گزارشی است پیرامون موضوعات گوناگون مهدویت.

این برنامه برگرفته از موضوعات اجتمای و مستندی است از گفتگوی گروهی در فضای مجازی كه اعضای آن گروه برای رسیدن روای به پاسخ و نتیجه موضوع برنامه مشاركت می كنند. تهیه كننده: رضا صفری گوینده: مجید عسگری نویسنده: رضا صفری