پخش زنده و آرشیو رادیو

شكوه آیات

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:50 به مدت 10 دقیقه


برنامه شكوه آیات با آموزش حفظ، قرائت و مفهوم آیات قرآن كریم از رادیو قرآن پخش می شود.

شكوه آیات، كاری از گروه آموزش به تهیه كنندگی منیژه جوادی و كارشناسی استاد كریم دولتی، شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 8:50 به مدت 10 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.