پخش زنده و آرشیو رادیو

به اضافه ورزش

هر روز از ساعت 12:00 به مدت 55 دقیقه


این برنامه به موضوعات متنوعی كه به طور مستقیم به ورزش مرتبط است، می‌پردازد به همین دلیل نام آن به اضافه ورزش گذاشته شده است...

ترتیب موضوعات این برنامه به این شكل خواهد بود كه در هر روز به یكی از شاخه‌ها و زیر موضوعات ورزش و تربیت بدنی مثل ورزش و جامعه شناسی، ورزش و فرهنگ و هنر، ورزش و اقتصاد، ورزش و سیاست، ورزش و مدیریت و گام دوم انقلاب و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در مساجد پرداخته می‌شود. این برنامه با تهیه كنندگی عبادالله رضایی و صدف سبحانی و گویندگی سبحان اكرامی و شهرام نوروزی به روی آنتن شبكه رادیویی ورزش می‌رود.