پخش زنده و آرشیو رادیو

پرنده آبی

از 14 فروردین از ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه


داستان تخیلی - پیرزنی به پسر و دختری می گوید به وسیله الماسی كه به آنها می دهد می توانند روح همه چیز حتی اشیاء را ببینند و به شهر یادگار بروند تا بتوانند روح پدربزرگ و مادربزرگشان را ببینند و در مسیر پرنده آبی را پیدا كنند تا...