پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه و خرمن

8 مهر ماه از ساعت 18:30 به مدت 90 دقیقه


این ویژه برنامه به مناسبت روز بزرگداشت مولوی بصورت زنده پخش می شود. موضوع برنامه مثنوی پژوهی می باشد.

گوینده فاطمه نیرومند نویسنده ریحانه یزدان دوست تهیه كننده ریحانه یزدان دوست كارشناسان دكتراحمد خاصی دكتر سعید اسلام زاده