پخش زنده و آرشیو رادیو

عیارنامه

از 17 اردیبهشت از ساعت ساعت 22:30 به مدت 30 دقیقه


میرافروز نقال می گوید: وقتی یك قهرمان به یك پهلوان تبدیل می شود، هرگز نمی میرد. این مجموعه نمایشی نقل زندگی عیاری ست از دیار اصفهان. میرباقر آجرپز . پهلوان خوشنامی كه در دوره صفویه می زیست و زندگی او در قصه ها همچنان ادامه دارد.

🗒️سردبیر: مجید نظری نصب 🎬 كارگردان: رضا عمرانی 📑نویسنده: علی دنیوی ساروی 🎧تهیه كننده: فرشاد آذرنیا 🕹️افكتور: نرگس موسی پور 🎤صدابردار: جعفر جودتی 📽️تصویربردار: محمد وكیلی اقدم 🎞️ساخت تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: محمد آقامحمدی، محسن بهرامی، محمد حسن پور، مهرداد مهماندوست، بهناز بستان دوست، سعید سلطانی، امیر فرحان نیا، شیوا رفیعیان، شیما جانقربان، حمید یزدانی، محمد رضاعلی، شهریار حمزیان، احمد لشینی، محمد مجدزاده، رضا عمرانی